1. Ποιος καλύπτεται από τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης

Εμείς στην ΘG8G ENERGY COMPANY, όπως ορίζεται σε αυτήν την ιστοσελίδα, (‘Εμείς, ‘Μας’ ή ‘Εμάς’) θέλουμε να σας προσφέρουμε – στους πελάτες μας, στους φίλους μας και την κοινότητά μας – τα καλύτερα προϊόντα, περιεχόμενο και υπηρεσίες διαθέσιμες οποιαδήποτε στιγμή, στις ιστοσελίδες και στις εφαρμογές μας (“Πλατφόρμες”) και να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε αυτά τα προϊόντα, το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες μαζί σας. Ωστόσο, κάθε συνεργασία χρειάζεται ένα σαφές σύνολο βασικών κανόνων προκειμένου να καθοριστεί ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ μας και ο καθορισμός βασικών αρχών. Αυτοί οι Γενικοί Όροι Χρήσης αποσκοπούν στο να καθορίσουμε το βασικό πλαίσιο ανάμεσα σε εσάς και Εμάς για τα δωρεάν προϊόντα, το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες μας, και έτσι να διαμορφώσουμε την κοινή βάση για να συνεργαστούμε (“Κανόνες”).

2. Πεδίο εφαρμογής

Αυτοί οι Γενικοί Όροι Χρήσης ισχύουν για τη χρήση οποιουδήποτε από τα προϊόντα, το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες μας (“Περιεχόμενο”) που είναι ελεύθερα διαθέσιμα σε εσάς στις Πλατφόρμες μας. Περιλαμβάνει οποιαδήποτε χρήση του Περιεχομένου από εσάς, είτε επισκέπτεστε και περιηγείστε στις ιστοσελίδες και τις εφαρμογές μας είτε εγγραφείτε σε εκδηλώσεις, ενημερωτικά δελτία και παρόμοιες προσφορές, μεταφορτώνετε (download) και προβάλλετε το περιεχόμενό μας ή καταχωρείτε και δημιουργείτε έναν λογαριασμό.

3. Οι υποχρεώσεις σας ως χρήστης

Στην ΘG8G ENERGY COMPANY, πιστεύουμε, ότι η επιτυχής συνεργασία και η κοινωνική συμπεριφορά στο διαδίκτυο απαιτούν καλούς τρόπους και κανόνες συμπεριφοράς. Το Περιεχόμενό Μας παρέχεται μόνο για προσωπική σας χρήση, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για εμπορικούς ή άλλους κερδοσκοπικούς σκοπούς. Η συνεργασία μας βασίζεται στην προϋπόθεση, ότι συμμορφώνεστε με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παραβιάζετε τα δικαιώματά μας ή τα δικαιώματα τρίτων και ότι χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο αποκλειστικά και κατά τρόπο σύμφωνο με τους παρόντες Κανόνες και δεν το καταστρέφετε, βλάπτετε ή εκμεταλλεύεστε διαφορετικά.

Πιστεύουμε επίσης στη σημασία του αμοιβαίου σεβασμού και του σεβασμού έναντι των άλλων. Ως εκ τούτου, οποιοδήποτε περιεχόμενο που δημοσιεύετε χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας δεν πρέπει να περιέχει οποιαδήποτε μορφή λόγου μίσους, δυσφήμισης ή να είναι πιθανόν να δώσει αρνητική εικόνα για εμάς ή για κάποιον άλλον.

Για να διασφαλίσουμε, ότι όλα λειτουργούν ομαλά, πρέπει εμείς όλοι να είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που έχουμε στην ιδιοκτησία ή τον έλεγχο μας. Ως εκ τούτου, πρέπει να διασφαλίσετε, ότι όλες οι πληροφορίες, που μας παρέχετε είναι σωστές, πλήρεις και ενημερωμένες καθ ‘όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας.

4. Τερματισμός αυτής της συνεργασίας

Εάν διαπιστώσουμε, ότι τα πράγματα δεν δουλεύουν ανάμεσα σε εσάς και εμάς, ιδίως αν παραβιάζετε οποιονδήποτε από αυτούς τους Κανόνες, διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη συνεργασία αυτή ανά πάσα στιγμή.

5. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες Μας

5.1 Όλα τα δικαιώματα σε περιεχόμενο, που διατηρεί η ΘG8G ENERGY COMPANY Όλο το Περιεχόμενο στις Πλατφόρμες μας, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου και των υπηρεσιών, που παρέχονται από εσάς ή τρίτους, δηλαδή όλα τα κείμενα, τα λογότυπα, τα εμπορικά σήματα, τα γραφικά, τα έργα τέχνης, οι ήχοι, η μουσική και το λογισμικό (συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού πρόσβασης) προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ατομικά δικαιώματα, κατοχυρωμένα σχέδια, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, δικαιώματα σχεδιασμού, δικαιώματα βάσης δεδομένων, εμπορικά απόρρητα, και άλλα παρόμοια δικαιώματα (Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας – «ΔΠΙ»). Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, που υπάρχουν στις Πλατφόρμες και στο Περιεχόμενο είναι είτε δική μας ιδιοκτησία είτε έχουν δοθεί με άδεια σε εμάς. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται από εμάς ή, αν παρέχονται από τρίτους, δεσμεύονται από τον τρίτο (ακόμη και, αν το περιεχόμενο ή η υπηρεσία δεν χαρακτηρίζεται ρητά ως νόμιμα προστατευμένη ή καταχωρημένη, αυτό δεν σημαίνει, ότι εμείς ή τρίτα μέρη παραιτούμεθα από οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε ισχύ ούτε εξ’ ολοκλήρου ούτε εν μέρει σε σχέση με το εν λόγω περιεχόμενο ή υπηρεσία). Δεν επιτρέπεται να αναπαράγετε, να αντιγράφετε, να δημοσιεύετε, να αναδημοσιεύετε, να μεταδίδετε, να καταγράφετε, να μεταφέρετε ή να επεξεργάζεστε οποιοδήποτε περιεχόμενο, υλικό ή τμήματα αυτών χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ρητή άδεια ούτε επιτρέπεται να κάνετε ή να επιχειρήσετε κάτι, που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα ή οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, που έχουν χορηγηθεί σε εμάς ή ανήκουν σε τρίτους. Αυτό ισχύει και για τις ιδέες και τις έννοιες, στις οποίες βασίζονται οι πλατφόρμες ή το περιεχόμενο, ακόμη και, αν δεν προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

5.2 Η άδειά σας για τη χρήση των Πλατφορμών και του Περιεχομένου Μας Ενώ Εμείς διατηρούμε όλα τα δικαιώματα στο περιεχόμενο στις πλατφόρμες μας, θέλουμε να σας επιτρέψουμε να έχετε εύκολη πρόσβαση στην πλατφόρμα και το περιεχόμενο μας, ώστε να μπορείτε να εξερευνήσετε όλα όσα έχουμε να προσφέρουμε. Συνεπώς σας παρέχουμε περιορισμένη άδεια χρήσης για να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο μας μόνο για προσωπική σας χρήση. Αυτό σημαίνει, ότι μπορείτε να απολαύσετε το περιεχόμενό μας ως ιδιώτης, είτε στο σπίτι είτε καθ΄ οδόν. Ωστόσο, η άδειά σας δεν περιλαμβάνει το δικαίωμα χρήσης του περιεχομένου μας ως μέρος των εμπορικών επιχειρηματικών ιδεών σας ή άλλων εμπορικών δραστηριοτήτων, ούτε σας επιτρέπει να αναπαραγάγετε, να τροποποιήσετε ή να εκμεταλλευτείτε με άλλο τρόπο το Περιεχόμενό μας. Επίσης, δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσετε αυτήν την άδεια σε τρίτους.

Ενδέχεται κατά καιρούς να σας δίνουμε τη δυνατότητα να ενσωματώνετε ορισμένα στοιχεία, που περιέχονται στις πλατφόρμες ή στο περιεχόμενο σε πλατφόρμες τρίτων σύμφωνα με τους όρους άδειας χρήσης, που περιέχονται στο παρόν. Εάν το κάνετε, δεν μπορείτε να τροποποιήσετε, να δημιουργήσετε ή να αποκλείσετε οποιοδήποτε τμήμα ή λειτουργικότητα του περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων πίσω στις Πλατφόρμες μας. Συμφωνείτε επίσης, ότι έχουμε το δικαίωμα να ορίζουμε Cookies, να προβάλλουμε διαφημίσεις και να συλλέγουμε πληροφορίες (tracking) μέσω αυτής της ενσωμάτωσης. Ως εκ τούτου, αναλαμβάνετε να λάβετε τη συγκατάθεση του χρήστη για μια τέτοια χρήση (ειδικά σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας) πριν από την παραχώρηση του περιεχομένου. Εάν ο χρήστης δεν παρέχει τη συγκατάθεσή του, δεν επιτρέπεται να παρέχετε το περιεχόμενο και ενημερώνετε τον χρήστη για τη δυνατότητα παρακολούθησης του Περιεχομένου (χωρίς Cookies) στις πλατφόρμες μας. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να συμμορφώνεστε με την ισχύουσα νομοθεσία (προστασία δεδομένων) και τους παρόντες Όρους.

5.3 Περιεχόμενο τρίτου μέρους Οι πλατφόρμες μας μπορούν να χρησιμοποιούν ή να ενσωματώνουν ψηφιακό περιεχόμενο και/ή υπηρεσίες από τρίτους προμηθευτές (“Περιεχόμενο τρίτου”). Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε, ότι το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τέτοιου είδους περιεχόμενο ή υπηρεσίες τρίτων μπορεί να υπόκειται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις του τρίτου μέρους, που παρέχει τις υπηρεσίες. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους πρόσθετους όρους, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το αντίστοιχο Περιεχόμενο ή υπηρεσίες του τρίτου μέρους.

6. Ειδικά χαρακτηριστικά

6.1 Λογαριασμός 8G Για να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες του ιστότοπου, που είναι προσβάσιμες από λογαριασμό, όπως, ενδεικτικά, βιβλιοθήκη, αγαπημένα, ενδιαφέροντα, βιογραφικό βίντεο, προτάσεις κ.λπ., ίσως χρειαστεί να γίνετε εγγεγραμμένος χρήστης. Ενδέχεται να αλλάξουμε, να αφαιρέσουμε ή/και να προσθέσουμε λειτουργίες, που είναι προσβάσιμες στον λογαριασμό μας κατά καιρούς.

6.2 Πάροχοι Υπηρεσιών Διομότιμης Επικοινωνίας (Peer2Peer) Σημειώστε, ότι χρησιμοποιώντας κάποιες από τις Πλατφόρμες και το Περιεχόμενο και τις Υπηρεσίες μας, συμφωνείτε επίσης, ότι οι πόροι του Διαδικτύου και της συνδεσιμότητάς σας ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν από τον πάροχο υπηρεσιών P2P (“πάροχος P2P”). Λάβετε υπόψη, ότι παρόλο, που ο πάροχός μας P2P προσπαθεί να περιορίσει τέτοιες επιπτώσεις, η χρήση από τον πάροχό μας P2P των πόρων σας μπορεί να επιβαρύνει την σύνδεση στο Internet και την ταχύτητα λήψης και μπορεί να αυξήσει τη χρήση σας με ένα περιορισμένο πακέτο σύνδεσης στο Internet. Ο πάροχος P2P χρησιμοποιεί τους τοπικούς πόρους σας για την προσωρινή αποθήκευση περιεχομένου, την αποστολή περιεχομένου σε άλλους χρήστες και τη λήψη περιεχομένου από διάφορους χρήστες, ενώ εκθέτει προσωρινά άλλους χρήστες στη IP διεύθυνση σας. Αυτό το P2P επιτυγχάνει ταχύτερη πρόσβαση στο περιεχόμενο μας μέσω λήψης από ένα σημαντικό αριθμό ταυτόχρονων χρηστών του ίδιου περιεχομένου (για παράδειγμα σε ώρες αιχμής live εκδηλώσεων). Μπορείτε να αποφασίσετε να μην συμμετέχετε στο δίκτυο του παρόχου υπηρεσιών P2P στην αρχή για κάθε Περιεχόμενο.

7. Περιεχόμενο που δημιουργεί ο χρήστης

7.1 Τι εννοούμε με το “Περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες”; Οι πλατφόρμες μας προσφέρουν μια ποικιλία χαρακτηριστικών, που σας δίνουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με εμάς και την ευρύτερη κοινότητα δημοσιεύοντας δικά σας σχόλια, ειδήσεις, κείμενα, εικονογραφήσεις, δεδομένα, αρχεία, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, ήχους, μουσική, βίντεο, πληροφορίες, περιεχόμενο και / ή άλλων υλικά και κάνοντας χρήση της προτίμησης (like), της κοινής χρήσης (share) και της αξιολόγησης (rate). Όλο το περιεχόμενο, το οποίο συνεισφέρετε εσείς χρησιμοποιώντας αυτές τις λειτουργίες, αναφέρεται συλλογικά ως “Περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη” ή “UGC“.

7.2 Απεριόριστη άδεια για το UGC σας για σκοπούς της ΘG8G ENERGY COMPANY Σε κάποιες περιπτώσεις εσείς ή τρίτα πρόσωπα μπορεί να έχετε πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για το UGC σας. Στο βαθμό, που συμβάλλετε στις Πλατφόρμες μας με τη μορφή UGC, ταυτόχρονα με την συμμετοχή σας μας χορηγείτε μια παγκόσμια, απεριόριστη, αμετάκλητη, αόριστης διάρκειας και μεταβιβάσιμη άδεια δωρεάν, που μπορεί να μεταβιβαστεί σε τρίτους για να χρησιμοποιήσουν την UGC σας σε όλο το εύρος και την έκταση του με όλα τα μέσα και σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και να δημιουργήσει παράγωγα έργα όπως επίσης και να προσαρμόσει, να ψηφιοποιήσει, αντιγράψει και εκμεταλλευτεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο το UGC σας. Ειδικότερα, αυτή η άδεια περιλαμβάνει επίσης τη χρήση UGC σε διαφημίσεις και διαφημιστικές εκστρατείες και σε καμία περίπτωση δεν περιορίζεται στην Πλατφόρμα, στην οποία παρείχατε εσείς το UGC. Συμφωνείτε, ότι δεν έχετε δικαίωμα να απαιτήσετε την καταβολή οποιουδήποτε ποσού ή πρόσθετης αποζημίωσης για την χρήση από εμάς του UGC.

Τέλος, παρέχετε σε άλλους χρήστες την άδεια να έχουν πρόσβαση στο UGC και να χρησιμοποιούν, να αναπαράγουν, να κάνουν like και να το μοιράζονται, να δημιουργούν παράγωγα έργα, να το προβάλλουν δημόσια, να το παρουσιάζουν, να το μεταφέρουν και να το δημοσιεύουν στο βαθμό, που αυτό επιτρέπεται από τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών μας και τους παρόντες όρους χρήσης.

7.3 Προβολή και αφαίρεση UGC Έχουμε το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση παρακολούθησης του UGC. Έχουμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε, να διακόψουμε, να αφαιρέσουμε ή να αποκλείσουμε την πρόσβαση στο UGC κατά την κρίση μας και για οποιονδήποτε λόγο.

7.4 Τα προσωπικά σας στοιχεία και το UGC Δίνετε σε Εμάς το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να χρησιμοποιούμε τα βιογραφικά σας στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του ονόματος, της εικόνας, της φωνής, της βιογραφίας, της απεικόνισης και της γεωγραφικής θέσης σε συνδυασμό με την ραδιοτηλεοπτική μετάδοση, την εκτύπωση, την διαδικτυακή ή άλλη χρήση ή δημοσίευση του UGC σε πλήρη συμμόρφωση με την ανωτέρω άδεια, που περιέχεται στο παρόν.

7.5 Γενικοί όροι για το UGC

Προτού σας επιτρέψουμε να συνεισφέρετε το UGC σας, πρέπει να συμφωνήσετε με τους ακόλουθους κανόνες. Συνεπώς αναλαμβάνετε, δηλώνετε και εγγυάστε, ότι το UGC σας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση: (i) να δίνει αρνητική εικόνα για την εμάς ή για τις δραστηριότητές, τις επιχειρήσεις ή τα εμπορικά σήματα Μας. Συγκεκριμένα, απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε το ακόλουθο περιεχόμενο σε συνδυασμό με το UGC: (α) παράνομα προϊόντα, περιεχόμενο, υπηρεσίες ή υλικά. β) κάλυψη ατυχημάτων, επιθέσεων, καταστροφών ή ταραχών· και / ή δ) ανταγωνιστικά προϊόντα (ιδίως ποτά που περιέχουν καφεΐνη, ταυρίνη ή γκουαράνα) · (ii) να είναι παράνομο, απειλητικό, ρατσιστικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, να προσβάλλει το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή ή στην δημοσιότητα, χυδαίο, άσεμνο, βλάσφημο, πορνογραφικό ή άλλως απαράδεκτο ή άλλως να παραβιάζει οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο. (iii) να ενθαρρύνει συμπεριφορές, οι οποίες θα αποτελούσαν ποινικό αδίκημα, να θεμελίωναν αστική ευθύνη ή άλλως θα παραβίαζαν οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο, (iv) να είναι διαφήμιση αγαθών ή υπηρεσιών ή προσέλκυσης κεφαλαίων, (v) να επιτρέπει την ταυτοποίηση προσωπικών δεδομένων όπως μηνύματα, αριθμούς τηλεφώνου, αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, διευθύνσεις ή συστάσεις εργοδότη · ή (vii) να περιέχει ιούς, κακόβουλα προγράμματα (trojan horses) ή άλλο επιβλαβή κώδικα ή σενάριο.

Επιπλέον, οποιαδήποτε συμπεριφορά, που πιστεύουμε, ότι κατά τη δική  μας διακριτική ευχέρεια περιορίζει ή εμποδίζει οποιονδήποτε άλλο χρήστη να χρησιμοποιεί ή να απολαμβάνει τις Πλατφόρμες ή το Περιεχόμενο Μας, δεν θα επιτρέπεται.

7.6 Εγγυήσεις και αποζημίωση Με σκοπό να διασφαλίσουμε, ότι οι παρόντες όροι είναι σύμφωνοι με και για να προστατεύσουμε τις επικοινωνίες μας, παρέχετε σε εμάς τις παρακάτω εγγυήσεις και αποζημιώσεις σε σχέση με το UGC σας:

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε, ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το UGC, που υποβάλλετε. Υποστηρίζετε και εγγυάστε, ότι είστε ο κάτοχος όλων των δικαιωμάτων του UGC σας και κανένα στοιχείο στο UGC δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων όπως δικαίωμα της προσωπικότητας (ιδίως το δικαίωμα της δικής σας εικόνας), δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όπως τα εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα νόμιμα περιουσιακά δικαιώματα.

Δηλώνετε και εγγυάστε, ότι έχετε λάβει όλα τα απαιτούμενα δικαιώματα, εγκρίσεις, άδειες και παραίτηση από δικαιώματα από κάθε συμμετέχοντα, φορέα, συντονιστή, συνεισφέροντα ή άλλα πρόσωπα, που εμπλέκονται σχετικά με το UGC και ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να ασκείτε τα δικαιώματα αυτά κατά την κρίση σας και στο εύρος και την έκταση, που προβλέπονται εδώ.

Συμφωνείτε, ότι θα αποζημιώσετε εμάς και θα μας απαλλάξετε πλήρως από κάθε απαίτηση τρίτου, που θα εγερθούν σε σχέση με την μεταφόρτωση του UGC σας και τη χρήση του από εμάς για τους σκοπούς, που ορίστηκαν τη στιγμή της μεταφόρτωσης ως αποτέλεσμα της αμέλειάς σας ή από την διεθνή παράβαση των ανωτέρω εγγυήσεων.

8. Ευθύνη

Εμείς και οι εργαζόμενοι σε εμάς, οι διανομείς, οι δικαιοπάροχοι και οι εκπρόσωποί μας δεν ευθυνόμαστε για το δωρεάν περιεχόμενό μας, είτε από σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της αμέλειας) είτε από άλλη πράξη ή παράλειψη, ανεξάρτητα από το, αν μια τέτοια ενέργεια ή παράλειψη είναι άμεση, έμμεση, επακόλουθη ή συγκεκριμένη. Οι εξαιρέσεις, που παρατίθενται σε αυτό το τμήμα, ισχύουν ακόμη και, εάν η απώλεια ή η βλάβη, που έχετε υποστεί, είχαν ή θα έπρεπε να είχαν προβλεφθεί από εμάς και/ή εάν είχατε ενημερώσει εμάς για τον κίνδυνο απώλειας ή ζημίας. Τίποτα στους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης δεν περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη μας για θάνατο ή σωματική βλάβη, που προκλήθηκε από δική μας αμέλειά, για απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση ή για κάθε άλλο είδος ευθύνης, που δεν μπορεί να περιοριστεί ή να αποκλειστεί από το εφαρμοστέο δίκαιο ή άλλως να επηρεάσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τα νόμιμα δικαιώματά σας ως καταναλωτή.

9. Λοιποί όροι

Κάθε διάταξη των παρόντων Κανόνων ισχύει ξεχωριστά και ανεξάρτητα. Εάν κάποια διάταξη των παρόντων Κανόνων είναι ή καθίσταται άκυρη ή μη εκτελεστή, εν μέρει ή στο σύνολό της, οι λοιπές διατάξεις των παρόντων Κανόνων παραμένουν ανεπηρέαστες. Στην περίπτωση αυτή, η προσβαλλόμενη διάταξη θα ερμηνευθεί και θα τροποποιηθεί στο ελάχιστο αναγκαίο για να την καταστήσει έγκυρη ή θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί με μια έγκυρη διάταξη, που θα εφαρμόζει καλύτερα τον σκοπό των παρόντων Κανόνων και θα τους επιτρέπει να παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και αποτέλεσμα στο βαθμό, που επιτρέπεται από το νόμο. Οι παρόντες Κανόνες διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με την δίκαιο της Ελλάδας. Όλες οι διαφορές που ανακύπτουν από ή σε σχέση με τους παρόντες Κανόνες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ερωτήσεων σχετικά με την ύπαρξη, ισχύ ή τερματισμό τους, ρυθμίζονται αποκλειστικά από το υλικά αρμόδιο δικαστήριο της Αθήνας σύμφωνα με την ισχύουσα στην Ελλάδα νομοθεσία, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του δικαίου, που σχετίζονται μα την σύγκρουση νόμων. Η εφαρμογή της Συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών της 11ης Απριλίου 1980 αποκλείεται.

Designed & Developed by onfollow.gr

Add to cart